En moderne dataplattform med enorm kraft.

Prosjekt, administrator, brukere og rettigheter

For å komme i gang må du opprette et prosjekt.

Du kan velge å opprette et blankt prosjekt eller ta utgangspunkt i en mal hvor prosjektet er ferdig utfylt med tabeller, widgets, rapporter og dashboard og utgjør et oppfølgingsopplegg basert på beste praksis i din bransje.

Brukere, data og innhold knyttes til prosjektet. En bruker kan ha mange prosjekter. Som prosjekteier kan du tildele brukere ulike rettigheter og tilgangsnivåer på ditt prosjekt.

Connections

Vi implementerer nye kilder fortløpende og støtter for øyeblikket:

 • Talk2M -Industriell sikkerhetsgateway fra svenske Ewon (HMS) kompatibel med de fleste industrielle automasjonssystemer.
 • WebCtrl - Byggautomasjons-system fra amerikanske Automated Logic
 • Weather - værdata/-varsel for ethvert punkt på kloden fra Norges Meteorologiske Institutt
 • NB-IoT - Meldinger fra hardware-enheter som sender på Narrow Band.
 • SuperOffice - CRM verktøy

En Connection i drift fyller data inn i Streams (tidsserier) eller Tables (statisk data).

Streams

Streams viser en oversikt over alle tidsserier som logges i systemet, og gir deg et verktøy for å plotte dem.

En “stream” i Trndz er en strøm av data av typen [ tidstempel, verdi ]. Vi skiller mellom tre typer streams: “Connected”, “Manual/API” og “Calculated”

Manual/API lar deg definere en stream som brukere kan fylle med data manuelt ved hjelp av vår datainnsamlingsapp, eller eksterne systemer kan sende data ved hjelp av POST til vårt API.

Calculated stream lar deg definere en formel med andre streams som variable. En calculated stream beregnes per tidssteg etterhvert som data kommer inn for de definerte variable og lagres i databasen som en “normal” stream.

Tables

Trndz-tabeller er en hybrid mellom et regneark og en database. Feltene i en trndz-tabell ligner celler i et regneark, men har typer som “avkrysningsboks”, “telefonnummer” og “stream link”, og kan referere filvedlegg som bilder og dokumenter.

Brukere kan opprette tabeller, sette opp kolonnetyper, legge til poster, lenke tabeller til hverandre, samarbeide, sortere poster med mer. Datasett kan lastes opp fra csv-format eller hentes og oppdateres via en connection.

Visninger basert på data i tabell-basen bygges med widgets, reports og dashboards.

Widgets

Widgets er “byggeklossene” i ditt datadrevne løp og utgjør et grensesnitt mot utvalgte data. Ulike widgets for ulike formål:

Generiske:

 • Card widget
 • Custom chart widget
 • Time & date
 • Text
 • Sparkline

Spesifikke:

 • HVAC Filters & Fans
 • Centrifugal pump

Reports

Reports gir deg et klassisk dokumentformat du kan koble direkte til dine data. En rapportdefinisjon redigerer du fritt i et velkjent redigeringsmiljø. For å koble inn data kan du legge widgets inn i rapporten eller sette inn datareferanser direkte i teksten.

Du kan sette opp en rapport til å bli publisert på gitte tidsintervaller, og også legge til brukere som QA. Rapporter med QA-brukere definert, publiseres først til disse brukerne som må godkjenne rapporten før publisering.

Dashboards

Et dashboard er en samling widgets. Brukere kan opprette nye dashboards og legge til widgets.

Ved å velge “share dashboard” oppretter du en link til dashbordet du kan dele med andre. Du kan velge om dashbordet skal være helt åpent eller kreve innlogging.

Alerts

Alerts er brukerdefinerte “triggere” som går av basert på innkommende data eller endringer i systemet.

Stream alerts Du kan definere to typer alerts knyttet til streams i Trndz - “Auto” og ”Fixed”.

 • Auto varsler når tidsserien endrer seg på en unormal måte
 • Fixed varsler når tidsserien krysser brukerdefinerte faste grenseverdier: “low low”, “low”, “high” og “high high”

Table alerts Table alerts gir deg varsling når en tabell endres.

Alert actions Alert actions lar deg definere en kommando som skal utføres når en gitt alert “går av”. Foreløpig støttes https POST med brukerdefinert URL og parametere.

Er du klar til å ta grep?