Energioppfølgingssystemet er selve grunnpilaren i energiledelse

Fra passiv til proaktiv

Se ut av frontruta når du kjører. Ta grep før kostnadene påløper,ikke etterpå. Vær en del av fremtiden - ta ansvar for ditt fotavtrykk.

Forstå nåsituasjonen

Last opp historiske data raskt og enkelt, og få din “nullpunktsanalyse” umiddelbart. Forstå hvor du står, hva som er mulig og hvilke mål du bør sette deg på kort sikt.

Følg opp.

Motta automatisk relevante rapporter daglig, ukentlig eller når du ønsker. Skap skredersydde rapporter fleksibelt og enkelt. Del internt eller eksternt med et tastetrykk.

Samle dine data på ett sted.

Trndz håndterer alle datakilder. Hent data enkelt direkte fra målere, SD-anlegg, iot-produkter, kontorsystemer og eksterne kilder som metereologisk institutt, elhub, enova, ssb og mye mye mer.

Bevistgjør dine ansatte og kunder

Skap engasjement og miljøvennlig adferd gjennom sanntids visualisering på storskjerm eller mobil.

Samle porteføljen

Få komplett oversikt over din portefølje. Gjør interne benchmark gjennom sammenlignbare KPIer.

Er du klar til å ta grep?